Finques Marhuenda

Provença, 385-387 · 08025 Barcelona
Telf 93 457 53 58 Fax 93 459 27 22

ADMINISTRACIÓ DE LLOGUERS

ADMINISTRACIÓ DELS SEUS IMMOBLES SENSE CAP PREOCUPACIÓ.

Aquests són els serveis que podem oferir-los referents a la propietat vertical, de la qual ens encarreguem de gestionar els seus immobles de manera que vostè rep còmodament els rendiments produïts. Tant si disposa d'un pis o local o edificis en règim de lloguer, nosaltres ens encarreguem d'això, oferint els següents serveis:

Gestió publicitària de l'immoble.
Lloguer d'edificis, pisos o locals, buscant i seleccionant el llogater.
Confecció dels contractes d'arrendament.
Registre dels contractes i fiances en la Càmera de la Propietat.
Cobrament de rebuts.
Pagament de despeses, IBI, Comunitat, llum, aigua…
Pagament als empleats de la finca.
Repercussió augments legals, IPC, obres, etc.
Creació i presentació de les obligacions fiscals IVA o IRPF.
Gestió d'assegurances de les finques.
Seguiment de morosos, i reclamació judicial, fins al seguiment del possible desnonament.
Assessorament i control en totes les obres necessàries per al bon manteniment de l'immoble.

Finques Marhuenda

Creat per Signia